Budżet wstępny - Inwestycje hotelowe, urządzenia gastronomiczne, meble hotelowe.

Przejdź do treści

Menu główne:


Budżet wstępny restauracji i jego elementy

Opracowanie budżetu wstępnego przed otwarciem lokalu jest konieczne. Tylko dzięki niemu będzie wiadomo czego się spodziewać. Opracowywanie takiego budżetu chroni przed wieloma błędnymi i zgubnymi w skutkach decyzjami. Budżet wstępny, to nic innego jak szacunkowe określenie kosztów funkcjonowania lokalu i przynoszonych przez to zysków. Opracowywanie budżetu wstępnego pozwala głębiej przemyśleć i przeanalizować pomysł na restauracje. Tylko tak opracujemy szczegóły działalności nowego lokalu i przyjmiemy konkretne założenia. Budżet wstępny lokalu, to coś znacznie więcej niż przybliżone i powierzchowne kalkulacje.

Mając takie opracowanie, o wiele lepiej wiemy z czym zaczynamy i jak będą wyglądać comiesięczne zyski zakładu. Oczywiście, nie ma możliwości przewidzenia dokładnie wszystkiego, ale z budżetem wstępnym możemy być o wiele pewniejsi sukcesu niż bez. Negatywne i pozytywne warianty budżetu wstępnego, dają obraz ewentualnych zysków i strat wynikających z działalności restauracji.

Elementami budżetu są: wycena inwestycji, kalkulacja kosztów otwarcia, z zaznaczeniem, że są one jednorazowe; prognozowanie finansowych wyników działającego lokalu.
Wycena inwestycji. Na wycenę tę składają się koszty zakupu lokalu, wydatki poniesione na remonty i inne prace budowlane; koszty wyposażenia restauracji, a więc sprzęt kuchenny, sprzęt komputerowy, elementy stacjonarne, wyposażenie sali i inne. Od wielkości inwestycji, czyli poniesionych nakładów na rozkręcenie interesu, zależy jego opłacalność. Zyski z każdego miesiąca pomniejszane są na straty związane z amortyzacją wszelkiego typu wyposażenia.

Określenie wielkości inwestycji wymaga znajomości wydatków poniesionych na zakup, bądź przystosowanie lokalu i wyposażenia go. Koszty te warto skalkulować zanim zrobi się cokolwiek, to jest poczyni pierwsze kroki w kierunku uruchomienia lokalu. Wyposażenie stacjonarne i kuchenne, to wydatek od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Wszystko zależy od wielkości lokalu i rodzaju planowanej działalności.
Planowanie i obliczanie jednorazowych kosztów otwarcia lokalu. Do kosztów tych należy zakup wyposażenia lokalu nie podlegającego amortyzacji; zakup naczyń, sztućców, drobnego sprzętu do kuchni; zakup mebli; zakup sprzętu biurowego; zakup sprzętu niezbędnego do utrzymywania czystości w lokalu. W tej części budżetu znajdują się też koszty mediów przed otwarciem i próby ich działania.

Koszty związane z pracownikami. Tu z kolei chodzi o koszty prac wykonanych przez personel jeszcze przed otwarciem lokalu; koszty rekrutacji pracowników, koszty badań lekarskich; koszty szkoleń i inne.
Koszty związane z surowcami. W tej części budżetu planuje się koszt pierwszego zapełnienia magazynu towarem; koszt pierwszych prób produkcyjnych i inne.
Opłaty dodatkowe. Obejmują one koszt wprowadzenia w życie zasad systemu HCCP; transport, zakup kasy fiskalnej, koncesja na sprzedaż alkoholu, zakup odzieży roboczej, opłaty za korzystanie z radia, telewizji i muzyki i inne.

Marketing. We wstępnym budżecie restauracji nie można pominąć wydatków, jakich wymaga promocja i reklama lokalu. Tu także mieszczą się wydatki poniesione na komunikację z klientami, a więc karty menu, ramki i foldery informacyjne umieszczane na stołach, plakaty wystawowe, wystrój sali restauracyjnej i inne.

Informacje o inwestycjach branży horeca - Wyposażenie hoteli
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego